Bedrijven


Ilse Smolders, ergotherapeut van Zelfstandig Leven is vanuit haar achtergrond als ergotherapeut deskundig in het in kaart brengen van het menselijk functioneren in relatie tot werk. Samen met u als werkgever wordt gezocht naar oplossingen op het gebied van werk.

Heeft u of uw werknemer problemen met het uitvoeren van werkzaamheden ten gevolge van lichamelijke of psychische klachten? Neem dan contact op met de praktijk.

Vanuit de praktijk worden interventies aangeboden op het gebied van preventie, behandeling en re-integratie. Hierbij kunt denken aan:

  • analyse werkplek en werkomgeving
  • werkplekadvies (inrichting, hulpmiddelen)
  • advies over arbeidsinhoud (organisatie van het werk, in kaart brengen van belastende factoren)
  • groepsvoorlichting, gericht op gezond werken

Zelfstandig Leven kan door middel van interventies op maat u als werkgever helpen om het ziekteverzuim binnen uw organisatie terug te dringen en/of te voorkomen.